Naša firma sa špecializuje na vŕtanie a rezanie panelu, železobetónu alebo bežného muriva, búracie práce, rozoberanie a zrezávanie striech, krovov, vypratávanie bytov a mnoho ďalšieho. Prax v danom odbore máme od roku 2014, odbornú prácu sme vykonávali v zahraničí najmä v Rakúsku. Radi by sme Vám ponúkli naše služby a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí. Na našom telefónnom čísle Vám poskytneme bližšie informácie a prípadné rady k danej realizácii. Tešíme sa na spoluprácu!

Informácie pre zákazníka

Na základe dlhoročných skúseností nadobudnutých v zahraničí by sme Vám radi ponúkli naše špeciálne práce s diamantovou technikou v stavebníctve ako napríklad jadrové vŕtanie otvorov do betónu, rezanie železobetónu alebo búracie práce na stavbách.

Naše prístroje na rezanie sú chladené vodou, čím sa snažíme minimalizovať prašnosť a vibrácie pri práci. Naša firma Vám ponúka najvyššiu kvalitu práce v čom najkratšom čase. Pracujeme s modernou technikou a snažíme sa uspokojiť aj náročných zákazníkov.

Služby

Jadrové vŕtanie otvorov

Výhodou je veľmi presné a rýchle vŕtanie, bez vibrácií a bez prasklín v stene. Ďalšia výhoda pri vŕtaní je nižšia hlučnosť a kratší čas realizácie, oproti sekacím kladivám.

Ceny od 0,50€ / 1cm hĺbky vrtu

Stiahnite si cenník jadrového vŕtania otvorov.

Rezanie stien

Pri rezaní otvorov do panelov platí niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržať. Pred začatím prác je potrebné mať vyjadrenie statika (u nás stojí jeho vypracovanie od 100 Eur). Bez jeho posudku sa nesmie vykonať žiadna úprava v nosnej stene. V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami a to 150mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrúbky 100mm (80mm) je nenosná deliaca priečka. Každý zásah do nosnej priečky je podmienený súhlasom príslušného stavebného úradu. Nosné steny zabezpečujú statiku domu. Poškodenie nosných panelov neodborným zásahom alebo búraním pomocou búracích kladív môže vážne ohroziť nielen statiku Vášho bytu, ale aj statiku celého domu. Otvory do nosných stien sa nesmú robiť búracími kladivami, ale musia sa vždy vyrezať, čím sa zabráni tvorbe trhlín a poškodeniu zostávajúceho panela. Najväčší možný otvor, spôsob vystuženia a aj technológiu zhotovenia rozhoduje a stanoví statik.

Pred začatím prác je potrebné mať vyjadrenie statika.

Každý zásah do nosnej priečky je podmienený súhlasom príslušného stavebného úradu.

Ceny od 9€/bm

Stiahnite si cenník rezania stien.

Búracie práce

Zameriavame sa aj na búracie práce, rezanie do panelu, vyrezávanie starých zárubní, vyrezávame nové otvory do panelov na nové okná a dvere. Vypratávame staré domy, byty, zrezávame staré strechy, búrame steny, sadrokartóny. Ostatné búracie práce sú podľa dohody.

Cena individuálna podľa zhodnotenia požiadaviek.

Statické posudky

Naša firma Vám môže zabezpečiť vypracovanie statického posudku. Po obhliadke daného bytu statikom /vypracovaní statického posudku/, bude vykonávaný požadovaný zásah do nosnej steny (panelu, železobetónu, tehly).

Cena individuálna podľa zhodnotenia požiadaviek.

Naše práce

Kontakt


TALUMA s.r.o.
Palárikova 290/15
905 01 Senica

IČO: 50580094
DIČ: 2120399094
IČ DPH: SK2120399094

Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.38914/T

Tel.: 0902 360 280
Email: rezanie.betonov@gmail.com